Hva er formålet med tjenesten?

PasientSky er utviklet for å legge til rette for visning av informasjon fra og kommunikasjon mellom helsepersonell i helsesektoren og pasienter samt for å tilby aktuelle tilleggstjenester som det er frivillig å benytte. PasientSky er både for behandler og for deg som pasient. Din behandler kan bruke tjenesten selv om du som pasient kan bestemme at du ikke ønske å benytte deg av tjenesten selv.

Hvilke personopplysninger behandles?

Det behandles både personinformasjon i form av fødselsnummer, kontaktinformasjon og helseopplysninger i løsningen. Personinformasjon behandles i forbindelse med tjenestene som PasientSky tilbyr.

Bestilling og administrasjon av timer

I PasientSky har du mulighet til å kontakte klinikken din online via modulen Mine konsultasjoner. Du bestiller time ved å trykke på knappen Bestill ny konsultasjon og klinikken mottar forespørselen med én gang. Svaret på forespørselen blir presentert i profilen din, og du mottar også en bekreftelse på e-post, SMS eller pushvarsel gjennom PasientSky-appen.

Innsyn i fakturahistorikk og betalingsavtaler

Her oppbevarer vi dine kvitteringer og fakturaer slik at du har alt på et sted. Vi gir deg oversikt over alle dine regninger, uansett status, slik at du enkelt kan hente ut betalingsinformasjon uansett når på døgnet. Det er også lagt opp mulighet til å stille spørsmål elektronisk til klinikken på det enkelte kravet hvis klinikken din har aktivert dette i PasientSky.

Reseptbestilling og resepthistorikk

Mine reseptforespørsler gir vi deg muligheten til å bestille og fornye resepten din. Forespørselen sendes elektronisk og du får beskjed med en gang klinikken din har håndtert bestillingen. Bekreftelse mottar du på e-post, SMS eller pushvarsel gjennom PasientSky-appen. Du kan samtidig alltid holde oversikt over hva du du tidligere har bestilt. Om du ønsker å se hvilke resepter som fortsatt er gyldige eller når de utløper trenger du bare å trykke på Mine resepter under Offentlige tjenester.

Formidling av beskjeder mellom deg og din behandler

I modulen Mine oppgaver kan din behandler sende deg elektroniske beskjeder og vedlegg. Dette kan være at du skal huske å ta med noe til neste legetime, eller en påminnelse om fremtidige timer. Legen din kan også vedlegge bilder og videoer i beskjeden slik at du enkelt kan bli veiledet med å fylle ut et skjema eller hvordan du skal bruke diverse medisinske apparater.

E-konsultasjon

I vårt kommunikasjonsmodul har du som pasient mulighet til å gjennomføre en konsultasjon elektronisk med din behandler. Konsultasjonen fungerer som en tekst eller bilde basert dialog hvor du kan beskrive hva du lurer på samtidig som du kan laste opp videoer og bilder til din behandler. Klinikken forsøker å hjelpe deg så raskt som mulig, men de har inntil fem virkedager å svare på meldingen din. Ved behov for akutt hjelp, kontakt nærmeste legevakt eller ring nødtelefonen på 113.

Eksterne lenker

Tjenesten inneholder også eksterne lenker for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig. Slike nettsider og tilhørende innhold er underlagt egne bruksvilkår som er angitt på de respektive nettstedene.

Pris for tjenestene

De fleste av våre tjenester er gratis. Det kan likevel være noen tjenester som utløser krav om betaling. Dette vil du bli varslet tydelig om før du tar i bruk slike tjenester. Dette vil for eksempel gjelde betaling til din behandler for utført konsultasjon som e-konsultasjon. Legen vil fakturere egenandel og eventuelle gebyrer for slike tjenester i henhold til de til enhver tid gjeldende takster i Normaltariffen.

Hvor hentes opplysningene fra?

Opplysningene om deg kommer enten fra din lege eller annet helsepersonell, deg selv eller folkeregisteret. PasientSky som løsning har i all hovedsak kun fremvisning av informasjon som ligger lagret i din behandler eller andre behandlere sine systemløsninger.

Hvilke opplysninger brukes?

Personopplysninger behandles i forbindelse med innlogging og når du bruker tjenestene for å kommunisere med behandler.

Før du får tilgang til tjenestene vil det lagres personopplysninger om deg som bruker. Følgende opplysninger vil bli registrert:

 • Fødselsnummer.
 • Samtykkestatus (hvorvidt du har takket ja eller nei til å ta i bruk den enkelte tjenesten).
 • Informasjon om siste innlogging (for å kunne optimalisere både innhold og den tekniske ytelsen av tjenesten).

Følgende typer personopplysninger behandles (hentes, vises og/eller lagres) i forbindelse med bruk av tjenestene. Man har også en visning av helseopplysninger i tjenesten.

 • Navn.
 • Mobiltelefonnummer og adresse.
 • Folkeregistrert adresse og fødselsnummer.
 • Elektronisk identifikasjon som IP-adresse og lignende behandles når du er pålogget og kan lagres i tilfelle feilsituasjoner.
 • Logg over bruk av din profil (blant annet oversikt over pålogginger og handlinger du utfører).

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig for deg som pasient om du ønsker å benytte deg av PasientSky. Du kan også ta i bruk PasientSky for en periode og deretter velge å avslutte bruken på et senere tidspunkt. Du som pasient kan derimot ikke bestemme om din behandler ønsker å benytte seg av PasientSky eller ikke.

Om du ønsker å ta i bruk tjenestene, kan du registrere deg på PasientSky, og samtykke til bruk av tjenestene. Du samtykker samtidig til elektronisk kommunikasjon mellom deg og behandler. Når du er innlogget i PasientSky kan du når som helst gjøre endringer i det du tidligere har registrert, også velge å trekke samtykke, om du skulle ønske det. Endringer gjør du under din profil, under eget felt for samtykke.

Aktører med rolle i forhold til PasientSky

PatientSky AS er ansvarlig for selve portalløsningen PasientSky. Innholdet som fremvises, gjøres på oppdrag for den enkelte klinikk og den enkelte pasient som ønsker å ta løsningen i bruk. Det er dermed klinikken som er databehandlingsansvarlig for person- og helseinformasjon som fremvises fra klinikkens side og her er rollen til PatientSky AS kun å være en databehandler på vegne av klinikken. For fakturainformasjon er det Melin Medical AS som er databehandler overfor klinikken med bruk av PatientSky AS som underleverandør.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av personinformasjon?

PatientSky AS og Melin Medical AS sin behandling av personopplysninger baserer seg på databehandleravtaler med klinikker og andre behandlere, samt samtykke fra den enkelte pasient. Leger og andre behandlere sin databehandling av person- og helseinformasjon baserer seg dels på helselovgivningen og dels på samtykker fra pasientene.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Det utleveres som det klare utgangspunkt ingen helseopplysninger til andre mottakere. Fødselsnummer og kontaktinformasjon du har oppgitt, vil imidlertid bli utlevert til andre behandlere og behandlingsinstitusjoner du er tilknyttet eller blir tilknyttet frem i tid så fremt disse benytter PasientSky. Ingen andre behandlere eller institusjoner vil ha tilgang til dine personopplysninger med mindre du fremsetter et eksplisitt ønske om dette.

Innsynsrett

Du har alltid rett til innsyn i den informasjon vi har registrert om deg i tilknytning til PasientSky. Du ser all informasjon vi har om deg via din profil. For innsyn i dine helseopplysninger, må du ta kontakt med din behandler.

Retting

Du kan alltid rette kontaktinformasjon du selv har oppgitt ved registrering i profilen din. Folkeregisterinformasjon må derimot endres via Folkeregisteret, om den ikke er korrekt.

Hvordan sikres opplysningene?

Vi tar ditt personvern på alvor og krever derfor BankID eller Buypass ved pålogging av pasienter og tilsvarende sikkerhetsmekanismer for behandlere. Løsningen er i tråd med kravene til Norsk Helsenett og kravene i Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren. Dette innebærer at informasjonssikkerheten i PasientSky skal ivaretas på samme måte som i personopplysningsloven.

Følgende tiltak er eksempler på hva vi gjør for å gi tilfredsstillende sikkerhet mht. konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for dine personopplysninger:

 • Sikker identifisering av bruker via BankID eller Buypass med bruk av sikkerhetsnivå 4.
 • Kryptering av lagring av innholdet i din profil.
 • Digital signering og kryptering av kommunikasjon med helsevirksomheter slik at uvedkommende ikke vil få tilgang til informasjonen.
 • Automatisk overvåking av tjenestene for å avdekke virus, feilsituasjoner, misbruk og innbruddsforsøk, med mer.
 • Drifting av tjenestene er beskyttet med sterk fysisk sikring som blant annet omfatter adgangskontroll, posisjonsovervåkning og låste serverrom.

Oppbevaringstid og sletting

Ønsker du å slette din brukerprofil eller reservere deg mot deler av behandlingene du tidligere har samtykket til, kan du gjøre det både via din brukerprofil på PasientSky. Informasjonen om deg, slettes om du ønsker å slette din profil eller du har vert inaktiv i mer enn 3 år.

Om du etter 3 år uten bruk ønsker å benytte PasientSky, må du lage profil på ny. Ved dødsfall vil din profil og lagrede data umiddelbart låses når PatientSky AS får informasjon om dødsfallet og deretter slettes etter tre måneder.

All data som din behandler har ansvar for, vil derimot fortsatt kunne finnes hos dem.

Endring av vilkår

Vilkårene kan endres med én måneds varsel på pasientsky.no. Dersom endringen etter PatientSky AS' oppfatning er til brukernes fordel eller er av mindre betydning kan endringen likevel gjennomføres uten varsel. Endringene kan medføre at du må akseptere en ny versjon av disse vilkårene for å fortsette å bruke tjenesten eller for å ta i bruk ny funksjonalitet som tilbys.

Dersom PatientSky AS avvikler én eller flere av tjenestene vil det gis informasjon om dette med minimum seks måneders varsel på pasientsky.no, der du vil få informasjon om avviklingsprosessen og hva som vil angå deg som bruker.

Avgrensning av ansvar

Vi arbeider kontinuerlig for å sikre at informasjonen og funksjonene som foreligger på nettstedet er fullstendige og korrekte, men det tas forbehold om at sidene kan inneholde mangelfull eller unøyaktig informasjon. Vi har intet ansvar for eventuelle tap som følge av informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig.

Mangelfull eller feil i informasjon fra helsepersonell eller pasient som fremvises gjennom løsningen, må tas opp med denne.

PatientSky AS er ikke ansvarlig for følgende:

 • Feil og mangler i informasjon fra helsepersonell, eller i rutiner og prosesser tilhørende helsepersonell, for eksempel hvordan helsepersonell følger opp pasientoppgaver. Dette er et forhold mellom deg og din behandler.
 • Feil, mangler og/eller uønskede egenskaper ved aktuelle data, filvedlegg, lenker og lignende, utover at oppdagede trusler som for eksempel virus vil bli fjernet.
 • Feil du som bruker av tjenestene selv gjør, for eksempel sletting av informasjon, utsendelse av informasjon til feil mottaker eller på annen måte tilgjengeliggjøring av informasjon for uvedkommende gjennom bruk av usikker tilkobling til internett (internettcafé og lignende).
 • Feil, mangler eller driftsforstyrrelser knyttet til BankID og Buypass, brukerens maskinvare, programvare, tilgang til eller overføring over internett.
 • Innhold og handlinger på eksterne linker.

Bruk av verge eller fullmektig

Du kan selv gi andre tilgang til informasjon, dette gjøres ved at du aktivt gir verge, egne barn eller andre fullmakt. Foresatte kan ta i bruk tjenestene på vegne av barn de har foreldreansvar for inntil barnet fyller 16 år.

Forventning til deg som bruker og konsekvenser av bruk i strid med vilkår.

Dersom du oppdager feil, mangler, uregelmessigheter eller annet som kan være av betydning for tjenestene, skal du varsle PatientSky AS om dette.

Misbruk av tjenesten kan føre til utestengelse. I tilfelle brudd på lov og forskrift vil det kunne medføre anmeldelse og eller krav om erstatning.

Lovgivning og verneting

Nettstedet er underlagt og forholder seg til norsk lovgiving, herunder lovgivning og andre rettslige rammebetingelser innen personvern, helse og opphavsrett. Alle spørsmål som eventuelt måtte oppstå i tilknytning til innhold og bruk av sidene, reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister avgjøres med verneting i Norge.

Informasjonskapsler

PasientSky bruker informasjonskapsler for å navigere og bruke funksjoner på nettstedet. PasientSky benytter også informasjonskapsler til å bedre din brukeropplevelse og samle inn statistikk. Det er mulig å besøke nettsiden pasientsky.no uten å være logget inn og uten at informasjonskapsler er i bruk. Du kan velge innstillinger for dette i nettleseren.

For mer informasjon om informasjonskapsler se pasientsky.no/informasjonskapsler.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om personvern i tilknytning til behandling av personinformasjon om deg hos din behandler eller klinikk, må du henvende deg dit. Dersom du har generelle spørsmål rundt personvern og sikkerhet i PasientSky, ta gjerne kontakt med oss. Se pasientsky.no/kontakt-oss.