PasientSky er en nyskapende e-helseaktør som ønsker mer innovasjon og utvikling i helsesektoren.

En dynamisk, skalerbar og åpen skyplattform gjør barrieren for oppstart mindre, og med det økes også innovasjonsgraden i helsesektoren.

Vi har en fundamental tro på at pasienten er én av de mest ubenyttede ressursene i helsesektoren. Med PasientSky kan pasientene ta del i sin egen administrasjon og frigjøre verdifulle ressurser for seg selv og helsepersonalet.

Vi skal frigjøre verdifulle ressurser

Vårt primære formål er å frigjøre ressurser, og gjøre det enklere å administrere aktivitetene som utføres dag-til-dag av både pasienter, behandlere og helsepersonell.

Vår plass i systemet

Vår tilnærming er at vi ønsker å effektivisere og frigi ressurser i de komplekse og ressurskrevende arbeidsgangene som finnes i dag.

Eksempelvis kan en pasient oppleve å måtte vente i telefonkø titalls minutter – kun for å fornye en resept, stille et spørsmål, bestille en time eller lignende. Som bruker av PasientSky er det nå mulig å gjøre alt dette via smarttelefonen eller datamaskinen. Du skal ikke trenge å vente i kø hver gang.

– I PasientSky skaper vi verdi for deg og dine medarbeidere ved å frigjøre dere fra administrative oppgaver.

John Creed, administrerende direktør