PasientSky er utviklet for å legge til rette for visning av informasjon fra, og kommunikasjon mellom, helsepersonell i helsesektoren og pasienter, samt for å tilby aktuelle tilleggstjenester som det er frivillig å benytte.

Nettstedet er underlagt, og forholder seg til, norsk lovgiving, herunder lovgivning og andre rettslige rammebetingelser innen personvern, helse og opphavsrett. Alle spørsmål som eventuelt måtte oppstå i tilknytning til innhold og bruk av sidene, reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister avgjøres med verneting i Norge.

PatientSky AS er eier av nettstedet, og innehar eierskap, opphavsrett, varemerker og alle andre immaterielle rettigheter knyttet til nettstedet, samt produktene og tjenestene omtalt på nettstedet – med mindre slike rettigheter tilhører en tredjepart.

PatientSky AS er ansvarlig for sine underleverandører som utfører oppgaver knyttet til tjenestene på samme måte som om PatientSky AS selv sto for utførelsen. Dette gjelder for eksempel PatientSky Hosting AS, som er driftsleverandør og databehandler for PatientSky AS.

Det er ikke tillatt for kommersielle aktører eller for kommersiell bruk å gjengi innhold fra nettstedet uten at PatientSky AS angis som kilde.

Lenker til eksterne nettsteder kan forekomme fra dette nettstedet for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig. Slike nettsider og tilhørende innhold er underlagt egne bruksvilkår som er angitt på de respektive nettstedene.

PatientSky AS tar ikke ansvar for innholdet eller vilkår for bruk av slike eksterne nettsteder.