Høvik Legesenter er veldig godt fornøyde med PasientSky. Det er viktig for oss med et moderne system som kan ivareta sikker kommunikasjon.

Anders Nyquist, lege, Høvik Legesenter

– Med PasientSky kan vi nå kombinere pasientkontakt med medisinsk oppfølging og rådgivning. Dermed kan vi gi pasienter en enda bedre opplevelse.

Unni Kathrine Gausel, lege, Bråset Legesenter

– Jeg bruker timebokløsningen til PasientSky. Den sørger for at mine pasienter kan bestille timer som er gjort tilgjengelig for bestilling på nett.

Samtidig som pasientene får økt inn ytelse over timebestillingen kan jeg også dele prøvesvar og utføre annen oppfølgende kontakt med pasientene elektronisk. Særlig verdifull har jeg funnet e-konsultasjon med pasienten omkring uføreattester, andre attester med mer.

Til tross for at løsningen ikke er integrert med mitt journalsystem, fungerer det med PasientSkys pasientoppslagsfunksjon. Denne automatiserer den manuelle prosessen i arbeidet mellom de to systemene. Det er faktisk ikke all tekst fra pasientene jeg ønsker inn i journalen. Så lenge jeg kan slå teksten opp i PasientSky er det kanskje en enda bedre løsning. Løsningen erstatter ikke den fysiske kontakten med pasientene, men utvider den med flere valg. Dette er noe jeg har ønsket meg lenge.

Løsningen har selvfølgelig noen barnesykdommer, på samme måte som digital dialog fra helsenorge.no. Dette vil løse seg etterhvert. Helse-Norge trenger konkurranse fra private for å bedre tjenesten. PasientSky er en kompetent og profesjonell privat konkurrent som er verdifull i det norske markedet. Jeg har ingen private interesser i å skrive dette utover å samarbeide med en seriøs aktør i DNH (Den norske helsetjenesten). Jeg har et livslangt kjærlighetsforhold til DNH og fastlegeordningen.

Janecke Thesen, allmennlege

– Hos Medico Legesenter fikk vi nylig installert PasientSkys løsning Connected Clinic. Dette betyr at pasienter nå kan booke timer som er gjort tilgjengelig for bestilling på nett, direkte i timeboken. Dette skjer online eller gjennom PasientSkys app. Samtidig har vi merket et betydelig raskere Norsk Helsenett-internett og vi har fått et integrert telefonisystem.

I forbindelse med installasjonen var det noen små utfordringer på enkelte arbeidsstasjoner, men PasientSky fulgte dette godt opp. Vi fikk både fjernhjelp og fysisk besøk, og utfordringene ble løst.

Spesielt telefonisystemet har flere smarte funksjoner, som for eksempel at pasienten kan identifisere seg når de ringer inn, noe vi opplever at omkring 8 av 10 pasienter gjør. Dette sørger for at vårt personal slipper å stille spørsmål om navn og fødselsnummer igjen og igjen ved hver innringer. En stor tidsbesparende funksjon.

Før vi tok i bruk løsningen var vi spent på hvordan det ville bli, fordi løsningen ikke var integrert, men jeg tenker ikke lengre over at jeg jobber i to systemer. Jeg føler at de ekstra dimensjonene vi har fått med PasientSky har slått bra an.

Alt i alt har løsningen forbedret vår hverdag, og helheten i Connected Clinic har vist seg å være mer enn tilstrekkelig. Dette kan vi anbefale videre!

Nadeem Asjid, lege, Medico Legesenter